<>
Tējas vakars ar filmas skatīšanosCirka šovs "Alise aizspogulijā"Kandavas kultūras nama 110 gadu jubileja